Tag: Volwassenen

Vizier|Verhaal

Hij zit. Heb je hem in het vizier? Vermoeid had hij de laptop opengeklapt en staarde naar het blanco scherm. ‘Kom op,’ fluisterde hij tegen zichzelf. Zijn online lezers wachtten al vanaf zeven uur op een update. Het was inmiddels half tien. 250 woorden,…